Estudis • Espanya

PISA 2022. Programa per a l'Avaluació Internacional dels Estudiants. Informe Espanya

PIRLS 2021. Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora. Informe Espanya

TIMSS 2019. Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències. Informe Espanya

PIAAC 2013. Programa per a l'Avaluació Internacional de les Competències dels Adults. Informe Espanya