Estudis • Regne Unit

PISA 2022

Programa per a l’Avaluació Internacional dels Estudiants. Informe Regne Unit

PIRLS 2021

Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora. Informe Anglaterra

TIMSS 2019

Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències. Informe Anglaterra

PIAAC 2013

Programa per a l’Avaluació Internacional de les Competències dels Adults. Informe Anglaterra i Irlanda del Nord