Estudis • Portugal

PISA 2022

Programa per a l’Avaluació
Internacional dels Estudiants. Informe Portugal

PIRLS 2021

Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora. Informe Portugal

TIMSS 2019

Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències. Informe Portugal