Estudis • França

PISA 2022

Programa per a l’Avaluació Internacional dels Estudiants. Informe França

PIRLS 2021

Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora. Informe França

TIMSS 2019

Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències.  Informe França

PIAAC 2013

Programa per a l’Avaluació Internacional de les Competències dels Adults. Informe França